0
Efekt aluminium szczotkowane - zestaw kompletny Dekorator FoxDARMOWA DOSTAWA OD 1500,-PROMOCJA
Efekt aluminium szczotkowane - zestaw kompletny Dekorator Fox
Efekt aluminium szczotkowane - zestaw kompletny Dekorator Fox
Efekt aluminium szczotkowane - zestaw kompletny Dekorator Fox
Efekt aluminium szczotkowane - zestaw kompletny Dekorator Fox
Producent:
Fox dekorator
ALUMINIUM SZCZOTKOWANE to efekt wyróżniający się metalicznym połyskiem. Łatwy w aplikacji, nada pomieszczeniu nowoczesny wygląd lub podkreśli jego industrialny charakter. Nadaje się do dekorowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków. Zestaw produktów pozwala na uzyskanie 10m2 dekoracji, zawiera również wszystkie potrzebne do jej wykonania narzędzia.

PRZEZNACZENIE

Dekoracyjne lub ochronne malowanie powierzchni ścian i sufitów wewnątrz budynków. Służy do dekoracyjnego pokrywania powierzchni tynków oraz farb.

Miejsce stosowania: ściany i sufity wewnątrz budynków
Rodzaje podłoża: tynk, beton, kamień, płyty gipsowe, drewnopodobne oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym oczyszczeniu i przygotowaniu.


WŁAŚCIWOŚCI

łatwy w aplikacji

kryjący

dekoracyjny

strukturalny

nadaje malowanej powierzchni perłowy odcień

ułatwia utrzymanie czystości


MALOWANIE

Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być:

dostatecznie nośne,

wysezonowane do stanu powietrzno-suchego- przyjmuje się, że czas sezonowania podłoży wynosi odpowiednio (w warunkach normalnych, czyli ok. 20 °C i 55 % wilgotności – w innych warunkach czas wysychania może się wydłużyć.

– dla tynków gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych – min. 1 tydzień na każdy cm grubości,

– dla ścian i stropów betonowych- co najmniej 28 dni,

oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność produktu, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, resztek farb i innych.


Przygotowanie produktu :

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednolicenia konsystencji.

Malowanie:

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce!

PRODUKT 1 nakładać pionowymi ruchami za pomocą pędzla. Jednocześnie na mokrą powierzchnię aplikować drugim pędzlem w znikomej ilości PRODUKT 2, formując smugi imitujące płytę aluminiową. Aby zatrzeć granicę między dwoma produktami, pędzlem od PRODUKTU 1 rozcierać smugi krzyżowymi ruchami, ale zakończyć w kierunku pionowym.  Pracować etapami na niewielkich obszarach.

W trakcie pracy można dokładać na mokrą powierzchnię wybrany produkt, w zależności od oczekiwań gotowego efektu. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

ZUŻYCIE

Średnio zużywa się PRODUKT 1 ok. 0,06kg/m² (1kg produktu daje ok. 15m² dekoracji), PRODUKT 2 daje 0,04kg/m² (1kg produktu daje ok. 25m² dekoracji). Wydajność zależy od struktury i chłonności podłoża, od sposobu jego przygotowania, od zamierzonego efektu dekoracyjnego, od doświadczenia wykonawcy.


OPAKOWANIA

W skład zestawu wchodzi: PRODUKT 1, PRODUKT 2 oraz zestaw narzędzi potrzebnych do wykonania dekoracji.


DANE TECHNICZNE

Gęstość ok. 1,2 kg/dm³
Temperatura stosowania od +5 oC do +30 oC
LZO (VOC)– dopuszczalna zawartość 200 g/l max. Zawartość 200 g/l
Ilość warstw 1 – 2
Czas schnięcia Suchość dotykowa po ok. 2 h* dla aplikacji wałkiem
Nanoszenie kolejnej warstwy Po upływie 3 h*, aplikacja wałkiem
Rozcieńczalnik Nie zalecamy rozcieńczania farby.
Ważność 24 miesiące

W zależności od warunków cieplno- wilgotnościowych panujących w pomieszczeniach.


WYMAGANIA TECHNICZNE

Produkt posiada Atest Higieniczny PZH.


WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Użyte narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac.

Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia oczu i skóry. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Nosić odpowiednią odzież ochronną, rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza- pokazać opakowanie lub etykietkę. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych. Chronić przed przegrzaniem i przemrożeniem. Nakładać w temperaturze od +5 oC do +30 oC. Przy niskiej temperaturze i/lub podwyższonej wilgotności czas schnięcia wydłuża się.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność.

Dodaj własną opinię

0.00 / 5 (0 głosów)

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i wydarzeniach?