Posadzka Cementowa 25kg Goldmurit
Producent:
Goldmurit
Posadzka Cementowa 25kg Goldmurit:

✓ Wysokie parametry na ściskanie 20 Mpa
✓ Parametry zbliżone do posadzek jastrychowych
✓ Wysokie parametry użytkowe

Zastosowanie
Do  wykonywania  posadzek,  warstw  dociskowych  i  profilowania  spadków  oraz  jako  podkład  pod  posadzki samopoziomujące. Przedział grubości: od 20 do 100 mm. Może być stosowana na warstwie odcinającej (min. grubość 30 mm), jako jastrych cementowy zespolony (min. grubość 20 mm) lub pływający,  np.  na  warstwie  termoizolacji  (min.  grubość  40  mm).  W  systemach  ogrzewania podłogowego minimalna grubość warstwy nad elementem grzejnym wynosi 30 mm. Można nakładać mixokretem. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Rodzaj podłoża:
Beton, wylewki cementowe, warstwy izolacji, podkład piaskowy zagęszczony, podłoża gliniaste.
Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i wydarzeniach?