0

Promocja 2

 PROMOCJA HOFF
  w dniach 1-30 kwietnia

Promocja BONY albo RATY

REGULAMIN PROMOCJI HANDLOWEJ W OKRESIE 01 - 30.04.2023


1. Organizatorem promocji handlowej [zwanej dalej Promocją] jest HEBAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (30-694) przy ul. Kosocickiej 7, NIP 6790083459, KRS 0000351842.

2. Promocja trwa od 1 do 29 kwietnia 2023 r. w Salonie HOFF przy ul. Kosocickiej 7 oraz od 1 do 30 kwietnia 2023 r. na www.salonyhoff.pl

3. Zasady Promocji w niniejszym Regulaminie dotyczą także sklepu internetowego SALONYHOFF.PL, z zastrzeżeniem pkt 4.13..

4. Zasady Promocji:
4.1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która dokona zakupów w Salonie HOFF w okresie trwania Promocji i spełni warunki określone w niniejszym Regulaminie. Za dokonanie zakupu uważa się również złożenie zamówienia wraz z uiszczeniem przedpłaty całości ceny.
4.2.Za każde 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) wydatkowane na zakupy w Salonie HOFF Uczestnik ma prawo otrzymać kupon promocyjny* uprawniający do uzyskania rabatu na kolejne zakupy w Salonie HOFF w wysokości 150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych). Przykład: (I) zakupy za 950 zł – kupon nie przysługuje; (II) zakupy za 1230 zł – przysługuje 1 kupon; (III) zakupy za 2500 zł – przysługują 2 kupony. Za każde 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) wydatkowane na zakupy w Salonie HOFF Uczestnik ma prawo otrzymać dodatkowy kupon promocyjny* uprawniający do uzyskania rabatu na kolejne zakupy w Salonie HOFF w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych). Nie podlegają rozliczeniu na kupony: (I) cena montażu (wg. kalkulacji) wynikająca z zakupu drzwi, podłóg i kabin prysznicowych wraz z usługą montażu, (II)usługa wizualizacji, (III) usługa transportu.
4.3.Kupony promocyjne* nie łączą się z innymi promocjami okresowymi ( np. „ 15% OFF”).
4.4.Kupon promocyjny* wydawany jest w Dziale Obsługi Klienta w Salonie HOFF. na podstawie faktury dokumentującej zakupy i zapłatę w wysokości 100% wartości faktury (gotówką lub kartą płatniczą), na których to zostanie zamieszczona adnotacja o wydaniu kuponu. W przypadku zamówień na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, kupon wydawany jest po upływie 14 dni od dostawy towarów, chyba że Uczestnik odstąpił od umowy - w takiej sytuacji Kupon nie przysługuje. Kupony nie są wydawane w sytuacji gdy towar został zakupiony z rabatem bądź z wyprzedaży (outlet), zakupy takie nie uczestniczą w Promocji. Wartości faktur zakupowych wystawionych na Uczestnika w okresie trwania Promocji nie podlegają łączeniu.
4.5.Kupon promocyjny* nie jest wydawany na podstawie innych kuponów, co oznacza, że przy zakupach np. za 7 kuponów nie jest wydawany 1 kupon .
4.6.Kupon promocyjny ważny jest do dnia 30 czerwca 2023 r. Po upływie tego terminu prawo Uczestnika do wykorzystania kuponu wygasa.
4.7.Kupon promocyjny nie podlega wymianie na środki pieniężne, a także nie jest wydawana z niego reszta. Prawo do uzyskania rabatu w zamian za kupon nie jest zbywalne i nie stanowi ekwiwalentu pieniądza.
4.8.Kupon promocyjny może być wykorzystany wyłącznie na zakup towarów z oferty Salonu HOFF. Nie można go wykorzystać na zakupy z usługą montażu ( drzwi , podłogi , kabiny prysznicowe), wizualizację oraz transport i wnoszenie .
4.9.Zamiana kuponu na rabat realizowana jest poprzez jego zwrot w kasie Salonu HOFF, po wcześniejszym zgłoszeniu Sprzedawcy zamiaru użycia kuponu.
4.10. Uczestnik składający zamówienie indywidualne może wykorzystać kupon rabatowy dopiero przy ostatecznej realizacji zamówienia (przy fakturze końcowej).
4.11. Wykorzystanie kuponu (kuponów) w celu uzyskania rabatu na towar (towary) o cenie równej lub mniejszej niż suma przedstawionych kuponów (150,00 zł (sto pięćdziesiąt złotych) bądź wielokrotność) uprawnia do uzyskania rabatu w kwocie, która obniży cenę towaru dla każdej z poszczególnych sztuk towaru do ceny nie mniejszej niż 1 grosz (jeden grosz).
4.12. Towary, przy zapłacie za które wykorzystano kupon (kupony) promocyjny nie podlegają zwrotom ani wymianie.
Zapis ten nie dotyczy sytuacji gdy towar jest reklamowany jako niezgodny z umową bądź w ramach gwarancji lub rękojmi. W przypadku reklamacji, polegającej na zwrocie towaru, Klientowi zwracana jest w gotówce kwota, którą zapłacił, natomiast rabat udzielony w zamian za kupony okazane przy zakupie reklamowanego towaru Klient jest uprawniony wykorzystać przy dokonywaniu kolejnych zakupów.
4.13. Uczestnik, który dokonał zakupów w sklepie stacjonarnym, i któremu:
a) przysługuje prawo do otrzymania kuponów za zakupy o wartości do 2.999,99 zł może zamiast otrzymania kuponów skorzystać z 10 miesięcznych rat z oprocentowaniem 0% (RRSO 0%),
b) przysługuje prawo do otrzymania kuponów za zakupy o wartości od 3.000,00 zł do 9.999,99 zł może zamiast otrzymania kuponów skorzystać z 18 miesięcznych rat z oprocentowaniem 0% (RRSO 0%),
c) przysługuje prawo do otrzymania kuponu o wartości 500 zł za zakupy o wartości min. 10.000,00 zł może zamiast otrzymania kuponu skorzystać z 10 miesięcznych rat z oprocentowaniem 0% (RRSO 0%)
.

Definicje: *Kupon promocyjny – oznacza kupon uprawniający okaziciela do uzyskania rabatu w kwocie 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych) dla zakupów od 1000 zł (jeden tysiąc złotych), bądź w kwocie 500 zł (pięćset złotych) dla zakupów od 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), z zastrzeżeniem pkt 4.10
Chcesz otrzymywać informacje o naszych nowościach i wydarzeniach?